Nyheter

20 augusti 2020

Anki får besked att hon blivit antagen till en utbildning.
Utbildningen är 15 veckors heltidsstudier.

Veterinärverksamheten på gården kommer att "ligga nere" under hösten.

Uppstart planeras till vecka 2 i januari 2021